Adwokat – Sprawy karne i wykroczenia

Ocieplanie pianką PUR - Toruń Bydgoszcz Ile kosztuje ocieplenie pianką - Cena ocieplania PUR
Technologie ocieplania domu
Wrzesień 1, 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – jaka metoda jest najlepsza
Wrzesień 24, 2019
Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat specjalizujący się w prawie karnym ma wiele zadań, jakie wymagają odpowiedzialności i solidności. Godne reprezentowanie klientów bez względu na to, czy są poszkodowanymi czy oskarżonymi jest priorytetem jego pracy. Każda sprawa, gdzie ktoś jest podejrzany lub oskarżony o złamanie praw zawartych w kodeksie karnym i innych ustawach należy do szeroko rozumianych spraw karnych. Można je pogrupować na kilka mniejszych kategorii, które obejmują typy wykroczeń: sprawy powszechne, gospodarcze, skarbowe, wykonawcze oraz wykroczeniowe. Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie sprawy karne są osądzane według takich samych reguł i żadna nie jest wyjątkiem.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy w prawie karnym, to sprawy, z jakimi adwokaci zajmują się najczęściej. W tej kategorii mieszczą się przestępstwa, jakie mają szczególny wpływ na życie poszkodowanych i oskarżonych. Zazwyczaj są to wykroczenia związane z ruchem drogowym, na przykład jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków albo wypadki, w których adwokaci zapewniają pomoc pokrzywdzonym jak i sprawcom. Adwokaci trudnią się również sprawami dotyczącymi przestępstw narkotykowych, a także oszustw, kradzieży, wyłudzeń albo fałszerstw – również w wypadku pieniędzy, dokumentów, danych i tożsamości. Szczególne sprawy karne, wyrządzają znaczną szkodę wobec poszkodowanych, czyli mają negatywny wpływ na ich zdrowie fizyczne lub psychiczne i bezpośrednio na ich życie. Są to: pobicia, rozboje, przestępstwa na tle seksualnym, a także zabójstwa lub usiłowania zabójstwa. Najprostsze powszechne sprawy karne wynikają z pomówień i ze zniesławienia.

Gospodarcze sprawy karne

Sprawy karne z zakresu gospodarczego należą do bardziej złożonych spraw, dlatego że dotyczą wykroczeń w obrocie gospodarczym i mogą mieć niekorzystny wpływ na sposób postrzegania marki. Adwokaci podejmując się spraw ze sfery gospodarki pośród innych działań reprezentacyjnych, dbają także o to, by postępowanie jak najmniej oddziaływały na renomę, pozycję i interesy firm. Karne sprawy gospodarcze dotyczą w głównej mierze finansów, a także wszystkich czynności wpływających na szkodę spółki. Najczęstszą szkodę dla firm mogą powodować wszelkiego rodzaju oszustwa bankowe i ubezpieczeniowe, a także wyłudzenia dotacji lub kredytów. Często realizowane przez kancelarię prawną postępowania dotyczą również malwersacji finansowych – w tym też przez internet oraz biernego lub czynnego łapownictwa, szczególnie kiedy ma zachęcać do pracy na szkodę spółki. Pomoc prawna jest także dostępna w sprawach przetargów i zamówień publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zazwyczaj skarbowe sprawy karne są wynikiem niepoprawnego prowadzenia rozliczeń podatkowych. Błędne prowadzenie rozliczeń zazwyczaj nie wynika z niewiedzy, a ze celowych działań. Prawo karne zajmuje się w głównej mierze nieuczciwymi praktykami przedsiębiorstw, ale jest też zasadne w przypadkach, kiedy sprawy są kierowane przeciwko niewinnym jednostkom z zamiarem wyrządzenia szkody i ze względu na intensywny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest z reguły potrzebny, kiedy dochodzi do oszustw podatkowych oraz wyłudzeń podatku VAT. Również kiedy w ciągu działań kontroli skarbowej zostaną udowodnione zarobki z nieujawnionych źródeł. Zdarza się także, że poprzez sąd należy domagać się korekty deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Wykonawcze sprawy karne dotyczą osób, które już zostały skazane prawomocnym wyrokiem i chcą z tego powodu podjąć konkretne działania. Są to zatem sprawy powiązane z sposobem i wymogami odbywania wyroku i zapłatą grzywny lub wywiązywaniem się z obowiązków, ustalonych przez sąd. Adwokat wspiera skazanego w staraniach o korzystniejsze warunki kary. Najczęstszymi sprawami z zakresu wykonawczego są sprawy obejmujące zawieszenia lub odroczenia wykonania kary, przedterminowego warunkowego zwolnienia lub przerwy w podawaniu się karze pozbawienia wolności. Zazwyczaj skazani również starają się o orzeczenie kary łącznej w wypadku, kiedy popełnionych zostało więcej przestępstw przed poznaniem wyroku albo zmianę formy odbywania kary, np. przy zastosowaniu dozoru elektronicznego. Bywają także przypadki, gdy osadzony domaga się zadośćuczynienia od aresztu śledczego, jeśli jego stan zdrowia uległ pogorszeniu z uwagi na złe warunki w areszcie. Adwokat może również osiągnąć rozłożenie zapłaty grzywny na raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Przypadki o najmniejszej szkodliwości społecznej należą do kategorii wykroczeniowych spraw karnych. Pomimo to konsekwencje takich działań mogą być dla sprawców poważne i zawierać takie środki karne jak na przykład: zakazy pełnienia pewnych stanowisk, przebywania w określonych miejscach czy prowadzenia pojazdów. Zazwyczaj uwzględniane są tu też wszelkie zdarzenia i kolizje drogowe, choć zwykle są to mniej istotne wykroczenia. Przeważnie adwokaci mają do czynienia w tej kwestii z zakłócaniem porządku publicznego oraz miru domowego, uszkadzaniem mienia prywatnego i publicznego oraz ze śmieceniem. Karne sprawy wykroczeniowe to także nieprzepisowe pozbywanie się odpadów, długotrwały brak dowodu osobistego lub prowadzenie działalności gospodarczej bez niezbędnego zgłoszenia. Takie sprawy, choć mają niższą negatywna wartość podlegają równie sumiennej pracy adwokata, jak w wypadku pozostałych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Komentarze są wyłączone.